Metavast, NEN 2580 metingen voor o.a.

 • Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum
 • Douglas
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Kamer van Koophandel
 • Bestseller
 • Breevast
 • Retail Property Management
 • Cushman & Wakefield
 • JLL
 • Kroonenberg Groep

1.000.000 m² vastgoed ingemeten

Wij zijn de specialist in het meten van gebouwen conform de norm NEN 2580. Onze gedegen kennis over de norm, meetprecisie en jarenlange ervaring hebben ertoe geleid dat wij anno 2022 ruim 1.000.000 m² vastgoed hebben ingemeten.

Wat u kunt verwachten van ons meetrapport

Officieel meetcertificaat type A of B
 • uitleg over de gebruikte terminologie
 • een uitgebreide meetstaat
 • een officieel meetcertificaat type A of B
 • hoge kwaliteit plattegrondtekeningen

Meetrapportages afgestemd op uw situatie

Uniek aan Metavast is dat onze meetrapportages altijd worden afgestemd op het type gebouw en wensen van de klant. Zo leveren wij maatwerk voor bijvoorbeeld:

(Ver)huurders van
winkelvastgoed

Verhuurders van winkelvastgoed

Krijg ook informatie over winkelverkoopvloeroppervlakte, vrije hoogtes en frontbreedte. Speciaal voor huurprijsherzieningen (7:303 BW) is het mogelijk om plattegronden gezoneerd (conform ITZA) aangeleverd te krijgen.

(Ver)huurders van
zakelijk vastgoed

(Ver)huurders van zakelijk vastgoed

In gebouwen met meerdere huurders (multi-tenant situaties) kan de oppervlakte per huurdeel worden berekend. Daarbij kan een verdeling worden gemaakt voor het toedelen van algemene (gemeenschappelijke) ruimten.

VvE's en
woningbouwverenigingen

VvE's en woningbouwverenigingen

Speciaal voor VvE's en woningbouwverenigingen kunnen de verschillende breukdelen in een gebouw bepaald worden. Hierbij kunnen ook balkons, dakterrassen en tuinen in de meting worden opgenomen.

Tevreden klanten

ProDelta is ontwikkelaar en belegger in logistiek vastgoed. De vastgoedportefeuille bestaat uit ruim 550.000 m² bebouwing verdeeld over 140 hectare terrein. Wij hebben Metavast benaderd, na een nette offerte en persoonlijk bezoek heeft Metavast in opdracht van ProDelta meerdere logistieke complexen uit de portefeuille (opnieuw) ingemeten. Met een snelle en plezierige samenwerking heeft Metavast keurige meetrapporten afgeleverd.” Mark van Prooijen commercieel vastgoed manager ProDelta
Metavast is een zeer plezierig en kundig bedrijf op het gebied van inmeten conform NEN 2580. Metavast reageert altijd zeer adequaat op opdrachten en levert haar werk altijd binnen de afgesproken termijnen op. Ondanks de drukke werkzaamheden is Metavast altijd bereid om iets “tussendoor” te doen. Kortom: als het aan mij ligt, blijf ik nog jaren met Metavast samenwerken!” Raymond Spijker 303-specialist Spijker beleggingen
Over de meetrapportages van Metavast zijn wij erg tevreden, de kwaliteit is van een hoog niveau tegen een betaalbare prijs. Door de snelle communicatie, actie is reactie, is het prettig samenwerken met Metavast!” Joop van der Steuijt directeur Retail Property Management
Metavast levert een snel, goed en betrouwbaar meetrapport, tegen een scherpe prijs. De rapporten zijn uitermate nuttig en verhelderend bij huurprijsdiscussies voor winkel- en bedrijfsruimten en voldoen aan de eisen welke gesteld worden voor een ‘303-procedure’. Het opstellen van heldere en transparante meetstaten vergemakkelijkt de discussie en hierdoor kunnen gerechtelijke procedures voorkomen worden. Dit spaart tijd en kosten, waardoor de initiële kosten van het meetrapport ruimschoots worden terugverdiend. Bovendien draagt dit bij aan het behoud van een (goede) relatie tussen huurder en verhuurder.” Arjan Meijer commercieel vastgoed specialist A1 Property

Recent ingemeten

Ede - bedrijfsruimte

Ede - bedrijfsruimte

Amstelveen - winkelcentrum

Amstelveen - winkelcentrum

Utrecht - Food Spot

Utrecht - Food Spot

Bloemendaal - kantoorvilla

Bloemendaal - kantoorvilla

Amstelveen - zorgcentrum

Amstelveen - zorgcentrum

Amsterdam - VvE

Amsterdam - VvE

Sittard - winkelruimte

Sittard - winkelruimte

Ede - bedrijfsruimte

Ede - bedrijfsruimte

Amersfoort - woonboulevard

Amersfoort - woonboulevard

Waarom inmeten?

Het inmeten conform de NEN 2580 geeft u inzicht in het werkelijk aantal vierkante meters.

Een NEN 2580 meting biedt zekerheid bij:

 • het vaststellen van de huurprijs
 • huurprijsherzieningen (7:303 BW)
 • het taxeren van een gebouw
 • verdelen van servicekosten in multi-tenant situaties
 • toedelen gemeenschappelijke ruimte in multi-tenant situaties
 • WOZ- en BAG-vraagstukken

De prijs van een NEN 2580 meting is afhankelijk van:

 • het type meting A (op locatie gemeten) of B (vanaf tekening)
 • de oppervlaktes en indeling van het gebouw
 • de aanwezigheid van plattegrondtekeningen
 • aantal gebruikers van multi-tenant situaties
Bel 020 - 222 82 60 of mail info@metavast.nl voor een offerte

Inmeten volledige vastgoedportefeuille?

Beschikt u over meerdere gebouwen en wilt u deze in één keer laten inmeten? Voor onderstaande klanten heeft Metavast de volledige vastgoedportefeuille (of een gedeelte hiervan) ingemeten. Naast bijkomende schaalvoordelen biedt Metavast aantrekkelijke kwantumkortingen.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ruim 40 monumentale gebouwen in de binnenstad van Amsterdam

Velo Beheer

50 winkelpanden variërend van 100 tot 500 m² door heel Nederland

ProDelta

Ca. 160.000 m² aan logistiek en industrieel vastgoed in Nederland en België

Bestseller

Ruim 60 winkels (Vero Moda, Jack&Jones) op A-locaties door heel Nederland

Normen & regelgeving

De norm NEN 2580
NEN 2580

De NEN 2580 is de Nederlandse norm voor het bepalen van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen. In de NEN 2580 zijn afspraken en bepalingsmethoden vastgelegd met als doel eenduidige oppervlaktebepaling. In de norm worden verschillende typen vloeroppervlak onderscheiden, waaronder de:

 • bruto vloeroppervlakte
 • verhuurbare vloeroppervlakte
 • netto vloeroppervlakte
 • gebruiksoppervlakte
 • tarra oppervlakte

In de norm is vastgelegd hoe het type oppervlak te bepalen, welke correcties plaatsvinden en welke uitzonderingen van toepassing zijn.

De NTA 2581
NTA 2581

In de Nederlands Technische Afspraak is vastgelegd waar een NEN 2580 meetrapport aan moet voldoen. In de NTA 2581 zijn 2 typen metingen gedefinieerd:

- Type A: Gebouw op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd. - Type B: Gebouw niet op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd.

Metavast levert zowel type A als type B metingen. Wij werken daarbij uitsluitend conform de norm NEN 2580:2007. Daarnaast voldoen onze meetrapportages aan de gestelde eisen uit de NTA 2581.

NVM Meetinstructie
NVM

Deze handleiding wordt veelal gebruikt door (verkoop)makelaars van woonruimte. Gebaseerd op de NEN 2580 omschrijft de NVM meetinstructie een versimpelde meetmethode voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte. Binnen de gebruiksoppervlakte wordt onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën:

 • gebruiksoppervlakte wonen
 • gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
 • gebruiksoppervlakte externe bergruimte
 • gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte
Energielabel (EPA-U)
Energielabel (EPA-U

Dit is één van de middelen waarmee de overheid haar klimaatdoelstellingen wil bereiken. Per 1 januari 2008 is het verplicht om bij nieuwe verhuur of verkoop van utiliteitsgebouwen een energielabel te overhandigen. Tot voor kort werd hier door vastgoedeigenaren weinig aandacht aan besteed. Echter per 1 januari 2015 zal de ILT toezien op de handhaving van het energielabel EPA-U. De boete voor het niet aanwezig zijn van een energielabel kan oplopen tot € 20.500!